Adakah Belia & Beliawanis Malaysia lesu pada tahun 2030?

218 Views in
Poll MakerStory MakerYears Of Membership

Sekitar perbincangan bersama saudara Jufitri bin Joha

Beliau merupakan Presiden Majlis Belia Malaysia (MBM) yang banyak terlibat dalam gerakan idealisma belia serta menjadi komponen utama dalam pembentukan dasar polisi belia bersama kementerian-kementerian.

Hasil perkongsian  merupakan pengalaman sepanjang beliau menjadi seorang belia.

Antara yang ditekankan antaranya adalah empowerment of women supaya berlaku keseimbangan dalam pembentukan masyarakat yang lebih baik dan bertamadun.

Baca lagi : Panel 2 SBI’08 : Jufitri Joha (Tokoh Belia ASEAN 2018)